ĐỔI THẺ CÀO

- Không nhận thẻ cào có nguồn gốc mua từ Visa, Thẻ tín dụng, Tiki ... Thẻ lừa đảo, Phát hiện khóa v.v
- Đối tác cần API vui lòng liên hệ fanpage (Sản lượng 50m/ ngày sẽ được nâng Đại Lý)

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web sẽ KHÔNG xử lý.

► Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền của mệnh giá nhỏ hơn.

► Xem lịch sử đổi thẻ cào Tại đây, Xem thống kê Tại đây

► Hỗ trợ chat góc phải màn hình hoặc bấm đây để chat Facebook

► Load lại trang để cập nhật Trạng thái thẻ hoặc Bấm đây

 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý (SL 50M) 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14 % 14.5 %
Thành viên 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 14.5 % 15 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý (SL 50M) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 11 %
Thành viên 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 11.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý (SL 50M) 17 % 17 % 17 % 16 % 16 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Thành viên 17.5 % 17.5 % 17.5 % 16.5 % 16.5 % 15 % 15 % 14 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý (SL 50M) 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 22 %
Thành viên 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 22.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý (SL 50M) 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 %
Thành viên 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đại lý (SL 50M) 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 14.5 % 15 % 16 % 16 % 16 %
Thành viên 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15 % 15.5 % 16.5 % 16.5 % 16.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đại lý (SL 50M) 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 14 % 14 % 16 %
Thành viên 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 14.5 % 14.5 % 16.5 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đại lý (SL 50M) 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Thành viên 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý (SL 50M) 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Thành viên 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %